• 777 010 447
  • zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz
  • Zlín

Tým a kontakty

Zdenka Barošová

předsedkyně IdeaZone z.s., zakladatelka Klubu podnikatelek ze Zlínska

kontakt pro partnery a média

zdenka@ideazone.cz

Karolína Soukupová

asistentka

kontakt pro účastníky

asistentka@ideazone.cz

Anna Drgová

právní podpora konference

Pavla Kotyzová

moderátorka, networking

Věra
Stojar

moderátorka, produkce

Martina Běťáková

TIC Zlín, Zlinnovation

Adéla Svobodová

copywriterka – texty

Ludmila Rumánková Mužikovská

moderátorka

Organizátor

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová

zdenka@ideazone.cz

IdeaZone, z.s.
Lesní čtvrť III 6970, 760 01 Zlín (korespondenční adresa)

IČ: 04365445
datová schránka: vebyw2u
bankovní spojení: 210 087 39 24 / 2010